منبع مقالات و تحقیق و پایان نامه - بیسکویت2
صفحه اصلی |  آرشیو  |  پیوندها  |  تماس با ما
بدون پرداخت پول، مقالات و پایان نامه های درخواستی خود رابعد از ایمیل موضوع مقاله، بروی سایت ببینید.

شما در صورت تمایل می توانید با مراجعه به صفحه نخست و آرشیو مطالب وبلاگ از دیگر تحقیق ها و پایان نامه های موجود در سایت استفاده کنید.

شما می توانید با نظرات و پیشنهادات خود  در جهت بهبود کیفیت مطالب سایت ، ما را یاری کنید : 

نظر یادت نره ؟

alisaadati78@yahoo.com

 

دستگاه بسته بندی : در انتهای خط تولید 4 دستگاه بسته بندی فعال هستند که ساخته شرکت تولیدی صنعتی پیروز اصفهان میباشند. همچنین یک دستگاه ایر کمپرسور برای تولید باد مورد نیاز پیستونهای پنو ماتیکی موجود است که 78psi فشار باد تولیدی است.  

کارگران بیسکویتهای ردیف شده را داخل یک محفظه ستونی قرار میدهند بطوری که بیسکویتها کاملا روی هم چیده شده و بالا می آیند , فاصله بین انتهای این ستون تا ریل بسته بندی به اندازه یک بسته (3 عدد) میباشد که بوسیله یک پیستون پنوماتیکی کنترل میشود. یعنی زمانی که 3 بیسکویت روی ریل قرار میگیرند این پیستون  انتهای ستون را بسته و مانع از ورود بیسکویتهای بعدی میشود( تا زمانی که فاصله بین بسته ها به حد مطلوب برسد). سپس بیسکویتها به سمت بسته نیمه باز رفته و وارد آن میشود این عمل با دوخت طولی بسته بیسکویت همراه است بعد از این عمل , دوخت عرضی روی بسته ها انجام میگیرد و در همین حال عمل جداسازی بسته ها از یکدیگر صورت میپذیرد.میانگین حرارت المنت اول حدود 110 و المنت دوم 150 درجه سیلسیوس میباشد. بسته های بیسکویت توسط کارگران در داخل کارتن های 200 عددی چیده میشوند و به انبار میروند.

بسته بندي بيسكويت بايد طوري باشد كه از شكستگي يا آسيب  هاي فيزيكي جلوگيري نموده و بيسكويت را از عواملي مثل تبادل  رطوبت و جذب چربي  ، تندي طعم  ، جذب بو و تاثير نور حفظ نمايد و از نظر اندازه  ، شكل و باز و بسته كردن مناسب باشد.

براي بسته بندي بايد از جعبه  هاي مقوايي  ، فلزي  ، لفافهايي آلومينيم  ،سلوفان ،پلي اتيلن ، پلي پروپيلن  ، كاغذهاي پوشش دار مخصوص  و ساير مواد مجاز براي بسته بندي مواد غذايي استفاده نمود. سطح داخلي جعبه يا كارتن كه در تماس با بيسكويت است بايد مانع جذب روغن بوده و يا داراي لايه داخلي مناسب و مجاز براي بسته بندي باشد.

7.2 ـ نشانه گذاري

مواد زير بايد به طور واضح  ، خوانا و به زبان فارسي و درصورت صادرات علاوه بر زبان

فارسي به زبان انگليسي و يا به زبان كشور خريدار روي بسته هاي بيسكويت درج گردد.

1ـ نوع و نام فرآورده

2ـ نام و نشاني كامل محل توليد

3ـ نام مواد متشكله

4ـ وزن خالص

5ـ شماره پروانه ساخت وزارت بهداشت  ، درمان و آموزش پزشكي

6ـ شماره سري ساخت

7ـ تاريخ توليد و انقضاي مصرف به ماه و سال

8ـ شرايط نگهداري

9ـ عبارت ساخت ايران

3- کنترل کیفیت (آزمایشات) : بیسکویت  و يا هر محصول توليدي ديگر براي استاندارد بودن بايد داراي يكسري ويژگيهاي كيفي كه اداره استاندارد تعين مي كند باشد آزمايشاتي كه بر روي بیسکویت انجام مي شود جز سه دسته شيميايي , فيزيكي و ميكروبي مي باشد كه براي مشخص شدن همان ويژگيها است. اين ويژگيها عبارتند از:

1ـ شكل ظاهري ـ بيسكويت  بايد داراي پخت كافي و يكنواخت بوده و سوختگي  ،لك  ، كپك زدگي  ، ترك خوردگي و تاول زدگي در آن مشاهده نشود و داراي تردي و بافت مناسبي باشد.

2ـ مزه و بو ـ بيسكويت بايد داراي مزه و بوي مطلوب و عادي بوده و فاقد مزه و بوي خارجي (غير از بيسكويت باشد.)

3ـ رطوبت

 درصد وزني

 حداكثر 2 4/5

4ـ  PH

 

حداكثر 8

5ـ انديس پراكسيد چربي استخراجي بر حسب ميلي اكي والان در كيلوگرم

 

 حداكثر 2

6ـ اسيديته چربي استخراجي بر حسب اسيداولئيك

درصد وزني

 حداكثر 30/25

7ـ آزمون كرايس 4 (تندي) چربي استخراجي

 

 منفي

8ـ چربي

 درصد وزني

 نوع نرم حداقل 17

نوع سخت حداقل 11

9ـ قندهاي ساده (منو و دي ساكاريدها)

 درصد وزني

 حداقل 18

10ـ خاكستر غير محلول در اسيد

 درصد وزني

 حداكثر 0/05

11ـويژگيهاي ميكروبيولوژي ـ مطابق با استاندارد شماره 2395(حد مجاز آلودگيهاي ميكروبي در فرآورده  هاي قنادي ) مي  باشد.

آزمایشاتی که برای بیسکویت ساده انجام میگیرند عبارتند از:

1.3-    روش اندازه‏گيري رطوبت غلات و فرآورده‏هاي آن (شماره استاندارد 2705)

روش كار 

1ـ تهيه آزمونه

1 ـ 1 ـ موادي كه احتياج به نرم كردن ندارد : موارديكه اندازه ذرات آنها بيش از 1/7 ميلي متر نباشد و يا اينكه كمتر از 10 درصد جرمي آنها بيش از يك ميلي متر بوده و بيش از 50 درصد جرمي آنها كمتر از 0/5 ميلي متر باشد نيازي به نرم كردن آنها قبل از تعيين رطوبت نمي‏باشد . در اين حالت آزمونه را قبل از اينكه از آن تكه آزمونه (2-1) گرفته شود خوب مخلوط نمائيد .

1 ـ 2 ـ موادي كه احتياج به نرم كردن دارد : اگر اندازه ذرات با آنچه در بند (1-1) شرح داده شده مطابقت نداشته باشد بايستي آنرا يا بدون عمل مشروط كردن قبلي  و يا با عمل مشروط كردن قبلي  نرم نمود .

1 ـ 2 ـ 1 ـ نرم كردن بدون عمل مشروط كردن قبلي : در مورد موادي كه احتمال تغيير رطوبت آنها در موقع نرم كردن نباشد ( بطور كلي موادي كه رطوبت آنها بين 7 و 17 درصد جرمي ميباشد ) ( بند 9-1 توجه شود ) عمل نرم كردن را بدون عمل مشروط كردن قبلي انجام دهيد .

در اين حالت آسياب  را طوري تنظيم نمائيد كه اندازه ذرات حاصل با آنچه در بند 1-1 ذكر شده مطابقت داشته باشد . ابتدا مقدار كمي از نمونه را آسياب نموده و آنرا دور بريزيد . بعد بسرعت مقداري از آزمونه را كه مختصري بيش از تكه آزمونه باشد ( در حدود 5 گرم ) بوسيله آسياب نرم نمائيد و بلافاصله طبق بند 2-2 عمل كنيد .

2 ـ 2 ـ نرم كردن با عمل مشروط كردن قبلي : موادي كه احتمال تغيير رطوبت آنها در موقع آسياب كردن باشد ( بطور كلي موادي كه رطوبت آنها بيش از 17 درصد جرمي و يا كمتر از 7 درصد جرمي باشد ) بايستي قبل از نرم كردن عمل مشروط كردن قبلي روي آنها انجام شده بطوريكه رطوبت محتوي آنها بين 7 درصد و 17 درصد جرمي برسد ( ترجيحا بين 9 درصد و 15 درصد ) به بند 9-1 توجه شود .

اگر رطوبت محتوي مواد بيش از 17 درصد باشد 5 مقدار كافي 6 نمونه آزمايشگاهي را با دقت 1 ميلي گرم توزين نمائيد . بطوريكه بتوان نمونه مورد آزمايش را با وزن كمي بيش از 5 گرم تهيه نمود . ( به بند 2-2 توجه شود ) سپس آنرا طبق دستورالعمل مذكور در بند 3-7 خشك نمائيد 7 باستثناي اينكه در اين حالت زمان حرارت دادن در دستگاه گرم كننده  از 7 تا 10 دقيقه بوده و سرد كردن ماده تا درجه حرارت آزمايشگاه در ظرف بدون در و بدون استفاده از دسيكاتور براي مدت حداقل دو ساعت انجام خواهد شد .در حالتي كه ماده رطوبتي كمتر از 7 درصد جرمي داشته باشد مقدار كافي از نمونه آزمايشگاهي را با دقت يك ميلي گرم توزين نموده بطوري كه بتوان كمي بيش از 5 گرم نمونه مورد آزماي را تهيه نمود ( به بند 2-2 توجه شود ) سپس آنرا در محيط مناسبي قرار داده ( معمولا در محيط آزمايشگاه ) و بگذاريد تا رطوبت آن در حد رطوبت 7 تا 17 درصد برسد . و بعد نمونه را با دقت يك ميلي گرم توزين نمائيد و بلافاصله آنرا نرم نموده و عمل نرم كردن را طوري كنترل كنيد كه اندازه ذرات نمونه پس از نرم كردن با آنچه در بند 1-1 توضيح داده شده است مطابقت داشته باشد . پس از نرم كردن بلافاصله طبق بند 2-2 عمل نمائيد .

2 ـ تكه آزمون

2 ـ 1 ـ در مورد موادي كه نياز به نرم كردن ندارد بسرعت مقدار كمي بيش از 5 گرم از آزمونه (1-1) را با دقت در ظرف فلزي كه قبلا با در آن خشك و با دقت يكي ميلي گرم وزن شده باشد توزين مي‏نمائيم .

2 ـ 2 ـ در مورد موادي كه بايستي نرم شود كل ماده نرم شده بدست آمده  را با دقت يك ميلي گرم در ظرف فلزي كه قبلا با در آن خشك و با دقت يك ميلي گرم وزن شده باشد توزين نمائيد .

3 ـ خشك كردن : ظرف در باز محتوي تكه آزمونه  را همراه با سر پوش آن در دستگاه گرم كننده با درجه حرارت ثابت قرار دهيد و بگذاريد براي مدت دو ساعت بماند ( در مورد آرد 90 دقيقه ) اين زمان از لحظه‏اي است كه درجه حرارت به 130 تا 133 درجه سلسيوس برسد . سپس بلافاصله ظرف فلزي را از دستگاه گرم كن با درجه حرارت ثابت خارج نموده و در آنرا با سرپوش مربوط پوشانيده و داخل دسيكاتور 8 قرار دهيد . در مواردي كه چند نمونه بطور همزمان آزمايش ميشود هرگز ظروف فلزي را داخل دسيكاتور روي هم قرار ندهيد .در موقعيكه نمونه‏ها تا درجه حرارت آزمايشگاه سرد شد ( معمولا پس از 30 الي 45 دقيقه بعد از قرار دادن داخل دسيكاتور ) آنرا با دقت يك ميلي گرم وزن نمائيد .

4 ـ تعداد آزمايش : دو تكرار از روي دو نمونه مورد آزمايش كه بشرح فوق از نمونه آزمايشگاهي گرفته شده است انجام شود .

شرح نتايج

1 ـ روش و فرمول محاسبه رطوبت : رطوبت محتوي نمونه برحسب درصد از فرمول‏هاي زير بدست مي‏آيد

الف - بدون عمل مشروط كردن اگر عمل تكرار آزمايش لازم گرديد متوسط دو نتيجه بدست آمده را محاسبه نمائيد

2 ـ تكرار : نتايج حاصله از دو آزمايش كه بطور همزمان انجام شده باشد و يا اينكه با سرعت متواليا توسط يك آزمايش كننده انجام شود نبايد از 0/15 گرم رطوبت در 100 گرم نمونه تجاوز نمايد . اگر از اين حد تجاوز نمود بايستي آزمايش تكرار شود .

يادآوري - در صورتيكه نتايج بدست آمده وسيله اين روش با نتايج حاصل از روش پايه مقايسه گردد معمولا اختلاف بين آنها كمتر از 0/15 گرم رطوبت درصد گرم نمونه ميباشد .

نكات مربوط به روش كار

1 ـ ميزان رطوبت داده شده براي مشروط كردن قبل از عمل نرم كردن تقريبا با شرايط محيط آزمايشگاهي داراي دما معادل 20 درجه سلسيوس و رطوبت نسبي معادل 40 تا 70 درصد باشد مطابقت دارد براي شرايط محيطي غير از اين بايستي رطوبت را تغيير داد .

2 ـ نبايد مواد مرطوب را داخل دستگاه خشك كن كه محتوي نمونه‏هاي مورد آزمايش و در پايان مرحله خشك كردن ميباشد قرار داد زيرا در اين صورت نمونه‏هاي خشك شده مجددا رطوبت جذب مي‏نمايد .

گزارش آزمايش

گزارش آزمايش بايد روش بكار رفته و نتايج حاصل را نشان دهد . همچنين كليه عملياتي كه در اين روش مشخص نشده و يا بعنوان عمل اختياري در نظر گرفته شده است و بالاخره هر عملي كه روي نتايج آزمايش موثر باشد بايد در گزارش قيد شود . گزارش آزمايش بايد شامل جزئيات لازم براي تشخيص كامل نمونه بوده و مخصوصا بايد شامل تاريخ انجام آزمايش باشد .

1- در مواردي كه از دستگاه خشك كن مجهز به ترازو استفاده ميشود نياز به بستن درب ظرف نمي‏باشد .

2- دستگاه خشك كن ميتواند مجهز به ترازو نيز باشد .

2.3- اندازه گیری چربی غلات

  روش كار

 1 ـ تهيه آزمونه : قسمتي از نمونه آزمايشگاهي كاملا مخلوط شده را برداشت نموده و در صورت لزوم آنرا وسيله آسياب مذكور در بند 6-2 كه كاملا تميز شده باشد نرم نموده بطوريكه 95 درصد آن از الك مذكور در بند 6-3 عبور نمايد و پس از نرم كردن آنرا كاملا مخلوط و يكنواخت نمائيد .

 2 ـ آماده نمودن بالن : بالن مذكور در بند 6-10 را در اتو خشك نموده و بعد آنرا در محيط آزمايشگاه و تا دماي محل كار سرد نموده و بعد آنرا تا تقريب 0/1 ميلي گرم توزين نمائيد .

 3 ـ تكه آزمونه : از آزمونه مذكور در بند 7-1 تكه آزمونه به وزن حدود 8 گرم انتخاب و با دقت 0/01 گرم وزن نمائيد و به بالن هيدروليز و استخراج مذكور دربند 6-8 كه داخل آن ميله‏هاي بهمزن مغناطيسي مذكور در بند 6-7 قرار داده شده است منتقل نمائيد .

 4 ـ هيدروليز : تكه آزمونه داخل بالن را در ته آن پهن نمائيد سپس 10 ميلي ليتر الكل اتيليك مذكور در بند 5-2 را به آن اضافه نموده و بالن را روي دستگاه بهمزن مغناطيسي مذكور در بند 6-7 قرار داده و آنرا بهم زنيد بطوريكه مخلوط تا جائيكه ممكن است بصورت خمير يكنواختي درآيد . در اين وقت 8 ميلي ليتر اسيد فرميك مذكور در بند 5-3 و 12 ميلي ليتر از محلول اسيد كلرئيدريك مذكور در بند 5-4 بان اضافه نموده و مخلوط را بهم بزنيد تا بصورت يكنواخت درآيد .

 سپس مبرد برگشت دهنده مذكور در بند 6-9 را به بالن وصل نموده و بالن را روي حمام آب ذكر شده در بند 6-4 كه با دماي 75±1 درجه سلسيوس تنظيم شده است براي مدت 20 دقيقه قرار دهيد . بعد مبرد برگشت دهنده را برداشته و بالن را سرد نموده و مجددا انرا روي دستگاه بهمزن مغناطيسي قرار دهيد .

 5 ـ استخراج 18 ميلي ليتر الكل اتيليك مذكور در بند 5-2 و 50 ميلي ليتر هگزان مذكور در بند 5-1 را داخل بالن ريخته و براي 5 دقيقه مخلوط را با حداكثر سرعت چرخش ميله مغناطيسي بهم بزنيد البته بطوريكه مواد داخل بالن به بيرون ريخته نشود . بعد مخلوط را بگذاريد بماند . تا اينكه فازها بطور كامل از هم جدا شود . در صورت لزوم عمل جدا شدن فازها را با حرارت دادن بالن براي مدت 20 ثانيه روي حمام آب مذكور در بند 6-3 كه حرارت آن در 75±1 درجه سلسيوس تنظيم شده است تسريع نمائيد . بعد بگذاريد مخلوط سرد شود . حال فار هگزان را به بالن آماده شده طبق بند 7-2 منتقل نمائيد . بطوريكه فاز آبي در لوله پهلوئي بالن نگاه داشته شود . دهانه بالن را با چند قطره هگزان بشوئيد . سپس 30 ميلي متر هگزان را داخل بالن اولي بريزيد و مانند بالا آنرا براي مدت 30 دقيقه بهم بزنيد . بعد بگذاريد فازها از هم جدا شوند . بعد فاز هگزان را به بالن دومي‏كه محتوي اولين محلول استخراج شده است منتقل نمائيد . عمل استخراج را دوبار تكرار نموده و در هر بار 30 ميلي ليتر هگزان بكار بريد .

 6 ـ حذف حلال و توزين ماده باقيمانده : حلال مواد محتوي بالن دومي ( محلول استخراج شده ) را وسيله عمل تبخير حذف نمائيد . ترجيحا عمل تبخير در فشار كم صورت پذيرد . براي اين كار از دستگاه تقطير مذكور در بند 6-5 استفاده نمائيد . بلافاصله پس از عمل تبخير براي مدت 10 دقيقه جرياني از ازت (5-5) از بالن عبور دهيد . بدقت بدنه بيروني بالن را با پارچه خشك نموده و در هواي آزمايشگاه تا حرارت اطاق سرد نمائيد سپس آنرا با دقت 0/1 ميلي گرم وزن نمائيد .

 يادآوري مربوط به روش كار : اگر معلق نمودن نمونه در معرف قبل از عمل هيدروليز مذكور در بند 7-4

ممكن نگرديد و يا اگر عمل جداسازي ( دكانته كردن ) فاز فوقاني بعد از عمل استخراج وسيه هگزان طبق بند 7-5 مشكل بود توصيه ميشود كه آزمايش روي تكه آزمون كمتر از 8 گرم ولي با همان مقدار مصرف‏ها انجام شود .

شرح نتايج

 1 ـ روش و فرمول محاسبه : چربي كل محتوي نمونه دريافتي را برحسب درصد جرمي به شرح زير تعيين نمائيد.

نتايج حاصل را با دقت 0/01 درصد تعيين نمائيد .

 يادآوري - ميتوان ميزان درصد چربي نمونه را برحسب ماده خشك طبق فرمول زير محاسبه نمود .

 2 ـ گزارش آزمايش :

 گزارش آزمايش مي‏بايستي روش بكار رفته و نتايج بدست آمده را نشان دهد . همچنين گزارش بايستي شامل كليه جزئياتي كه در اين استاندارد مشخص نشده است و همينطور شرايط موثر روي نتيجه عمل نيز باشد . گزارش آزمايش بايستي شامل كليه اطلاعات لازم براي شناسائي كامل نمونه نيز باشد .

3.3- آزمایش اندازه گیری pH

روش كار ـ  10گرم بيسكويت را با  100ميلي ليتر آب مقطر تازه جوشيده شده كاملا مخلوط نموده بگذاريد مدت  20دقيقه بماند و ته نشين گردد. سپس بدون صاف كردن  ، PHمحلول فوقاني را به وسيله  PHمتر كه قبلا با توجه  به  PHمحلول  ،با محلول بافر تنظيم شده است تعيين نمائيد.

4.3- آزمایش استخراج چربي

روش كار ـ مقداري از نمونه را كه چربي استخراجي آن حدود  13گرم باشد خرد نموده و مقداري حلال به آن بيفزاييد بطوري كه كاملا روي آنرا بپوشاند سپس آنرا مخلوط كرده و مدتي بگذاريد بماند تا طبقه حلال شفاف گردد. بعد آن را توسط دستگاه روتاري يا سوكسله جدا نموده و روغن باقيمانده را براي آزمونهاي پراكسيد، اسيديته و كرايس مورد استفاده قرار دهيد.

5.3- آزمایش اندازه  گيري پراكسيد چربي استخراجي

روش كار ـ مقدار  4 - 5گرم از چربي استخراج شده طبق بند 9ـ 5اين استاندارد را دريك ارلن ماير در سمباده  اي  250ميلي ليتري وزن نموده و  30ميلي ليتر مخلوط اسيد استيك وكلروفرم به آن اضافه نمائيد. سپس 0/5 ميلي ليتر محلول اشباع يدورپتاسيم به آن اضافه كنيد و به مدت  1دقيقه بگذاريد بماند. سپس  30ميلي ليتر آب مقطر  به آن افزوده و چند قطره محلول نشاسته اضافه نموده و محلول را با هيپوسولفيت سديم  0/01نرمال تا از بين رفتن رنگ آبي تيتر نمائيد.

9ـ6ـ3ـ محاسبه

كه در آن :

 =Vمقدار ميلي ليتر هيپوسولفيت سديم مصرفي

 =Nنرماليته محلول هيپوسولفيت سديم

 =Wوزن چربي بر حسب گرم

6.3- آزمایش اندازه  گيري اسيديته چربي استخراجي

روش كار ـ مقدار  3ـ  2/5گرم از روغن استخراجي طبق بند 9ـ 5اين استاندارد را در يك ارلن ماير  250ميلي ليتري وزن نموده و مقدار  30ميلي ليتر الكل گرم خنثي شده و  2ميلي ليتر معرف فنل فتالئين به آن بيفزائيد و با محلول سود   0/01نرمال تا پيدايش رنگ صورتي كمرنگ تيتر نمائيد.

9ـ7ـ3ـ محاسبه                                           

كه در آن:

 =Vحجم سود مصرفي بر حسب ميلي ليتر

 =Nنرماليته محلول سود مصرفي

 =Wوزن نمونه بر حسب گرم

7.3- آزمایش آزمون تندي روغن استخراجي (آزمون  كرايس )

روش كار ـ مقدار  5ميلي ليتر از روغن استخراجي طبق بند  9ـ 5اين استاندارد را در يك لوله آزمايش ريخته وبه آن  5ميلي ليتر اسيد كلريدريك اضافه كنيد و بوسيله درپوش لاستيكي در آنرا ببنديد و با احتياط به مدت  30ثانيه آنرا بهم بزنيد. سپس  5ميلي ليتر محلول فلوروگلوسينول به آن  افزوده و پس از بستن در لوله آزمايش با احتياط به مدت 30ثانيه آنرا بهم بزنيد و مدت  10دقيقه بگذاريد بماند. در صورتيكه طبقه اسيدي  قرمز يا ارغواني گرديد آزمون مثبت است .

8.3- آزمایش اندازه  گيري خاكستر غير محلول در اسيد

روش كار ـ مقدار  5ـ 2گرم نمونه را خرد  كرده و به دقت در بوته چيني يا پلاتيني كه قبلا به وزن ثابت رسيده است وزن كنيد. سپس در كوره 600درجه سلسيوس قرار داده تا به رنگ سفيد مايل به خاكستري درآيد. بوته را از كوه خارج نموده و در حرارت اطاق سرد نمائيد.  25ميلي ليتر اسيد كلريدريك  5نرمال به آن افزوده و با شيشه ساعت آنرا بپوشانيد و به مدت  10دقيقه روي بن ماري در حال جوش قرار دهيد. گاهگاهي آنرا بهم زده سپس توسط كاغذ صافي صاف نمائيد. كاغذ صافي را با آب مقطر آنقدر بشوئيد تا آب شستشو عاري از اسيدكلريدريك گردد(با به كار بردن كاغذ تورنسل آبي ). كاغذ صافي را مجددا در  داخل همان بوته قرار داده بسوزانيد و در كوره خاكستر نمائيد. بعد بوته را در دسيكاتور سرد كرده و وزن نمائيد.                  

 25ميلي ليتر اسيد كلريدريك را توسط يك كاغذ مشابه صاف نموده و آنرا در يك بوته چيني يا پلاتيني كه قبلا به وزن ثابت رسيده  است قرار دهيد. سپس آنرا بسوزانيد و در داخل كوره مانند نمونه خاكستر نموده  پس از سرد شدن در دسيكاتور آنرا وزن نمائيد.

كه در آن :

 =W1وزن بوته حاوي خاكستر غير محلول در اسيد نمونه بر حسب گرم

 =Wوزن بوته خالي بر حسب گرم

 = وزن بوته حاوي خاكستر غيرمحلول در اسيد كاغذ صافي بر حسب گرم

 = وزن بوته خالي كه براي تعيين  خاكستر غيرمحلول در اسيد كاغذ صافي بكار رفته بر حسب گرم  

  = W2 وزن نمونه

-1در مورد بيسكويت  كاكائويي بايد حداقل  5درصد وزن بيسكويت كاكائو باشد

-2 رطوبت بيسكويت  هاي حاصل از آرد كامل و بيسكويت  هاي نوع سيم بر (كه خمير آن ضمن شكل  گيري در دستگاه مخصوص وسيله سيم بريده مي  شود) تا  7درصد و بيسكويت  هايي كه در آن  از مغزي با رطوبت بالا استفاده مي  شود تا  10درصد مجاز مي  باشد.

-3براي بيسكويت  هاي كاكائويي  و يا آنهايي كه محتوي سبوس مي  باشند اسيديته تا  0/35مجازاست

-4اين ويژگي فقط در مواردي كه پراكسيد چربي استخراجي پايين بوده ولي روغن مشكوك به  فساد است الزامي مي‏باشد.

9.3- آزمایشات میکروبی:

1.9.3- آزمایش شمارش باكتريهاي آنتروباكترياسه

 به علت وجود قند سوكروز ( ساكارز ) در فرآورده‏هاي شيريني و قنادي در صورت استفاده از محيطهاي ويولت رد بايل آگار (VRBA) يامك كانگي . آن دسته از باكتريهاي خانواده آنتروباكترياسه كه قادر به تخمير لاكتوز نبوده ولي مي‏توانند سوكروز را تخمير نمايند . ( مانند بيشتر پروتئوس‏ها و بعضي انواع ديگر ) با استفاده از قند موجود در اين فرآورده واكنشي مشابه باكتريهاي كلي فرم در روي اين محيطها ايجاد مي‏كنند . آزمايش تكميلي جهت تشخيص و بازشناسي كلي فرم‏هاي واقعي در اين نمونه‏ها اغلب وقت‏گير و پرزحمت مي‏باشد . از اين رو بسياري از كارشناسان توصيه مي‏كنند با افزودن گلوكز به محيط و يولت رد باپل آگار يامك كانگي آگار , كليه پركنه‏هاي قرمز رنگ يا صورتي را شمارش كرده و به عنوان آنتروباكترياسه گزارش شود . بايد متذكر شد كه با اين روش انواع لاكتوز منفي آنتروباكترياسه نيز با استفاده از گلوكز افزوده شده به محيط پرگنه‏هاي قرمز رنگ يا صورتي ايجاد مي‏كنند .

 طرز تهيه محيط ـ مقداري از پودر خشك محيط و يولت رد بايل آگار يامك كانگي را براي يك ليتر از محيط لازم است توزين كرده و حجم آنرا با آب مقطر به 900 ميلي‏ليتر برسانيد پس از تقسيم در حجم‏هاي 90 ميلي‏ليتري و سترون كردن در هنگام استفاده 10 ميلي‏ليتر از محلول سترون گلوكز 10 درصد را به آن اضافه كنيد . پس از كشت نمونه و گرمخانه‏گذاري كليه پرگنه‏هاي قرمز يا صورتي را شمارش و به عنوان آنترو باكترياسه گزارش كنيد .

 2.9.3- آزمایش شناسائي اشرشياكلي

 در مواردي كه اشريشياكلي در يك گرم از نمونه وجود داشته باشد . يك گرم از نمونه اصلي را در لوله محتوي 10 ميلي‏ليتر آبگوشت سبز درخشان معمولي با لوله دورهام و يا 10 ميلي‏ليتر از سوسپانسيون اوليه ( رقت  10-1) را در لوله محتوي آبگوشت سبز درخشان مضاعف كشت داده و مدت 48 ساعت در گرمخانه 37 درجه سلسيوس قرار دهيد .

 چنانچه در لوله دورهام گاز توليد شد نشانه وجود باكتريهاي كلي فرم مي‏باشد . و سپس جهت تائيد اشريشيا كلي آزمايش تكميلي ايك من را طبق استاندارد 437 روش شناسائي و شمارش كلي فرمها در مواد غذائي انجام دهيد که از این قرار است:

روش آزمون

1 ـ در مواردي كه هدف جستجوي كلي فرم‏ها در يك ميلي ليتر يا يك گرم از نمونه است شمارش مورد نظر نمي‏باشد به ترتيب زير عمل نمائيد :

 1 ـ يك ميلي متر از نمونه را در صورت مايع بودن به محيط كشت بند (3 ـ 1 ـ 1) با غلظت معمولي و در صورت غير مايع  بودن نمونه 10 ميلي ليتر از سوسپانسيون اوليه را به محيط كشت بند (3 ـ 1 ـ 1) با غلظت دو برابر اضافه نموده و مدت 24 الي 48 ساعت در 37 درجه سلسيوس گرم خانه گذاري نمائيد . 

 2 ـ پس از گذشت 48 ساعت اگر در لوله گاز تشكيل نگردد , نمونه از نظر وجود كلي فرم‏ها منفي خواهد بود . 

 3 ـ اگر پس از 48 ساعت در لوله گاز تشكيل شود براي تائيد توسط حلقه كشت ( قطر حلقه سه ميلي متر ) يك حلقه كامل يا با پيپت سترون يك قطره از لوله محتوي گاز برداشت نموده و در محيط كشت بند (3 ـ 1 ـ 2) تلقيح نمائيد و مدت 24 الي 48 ساعت در 37 درجه سلسيوس گرم خانه گذاري نمائيد . 

 4 ـ اگر پس از 48 ساعت در لوله آزمايش گاز تشكيل نگردد نمونه از نظر وجود كلي فرم‏ها تائيد نمي‏گردد , ولي اگر گاز در لوله تشكيل گردد نمونه از نظر وجود كلي فرمها مثبت تلقي مي‏گردد . 

با انجام این آزمایشات کار کنترل کیفیت بیسکویت ساده پایان می پذیرد.

منابع:

1.مشاهدات در واحد تولیدی صنایع غذایی نگار

2. جزوات استاندارد ملی (www.isiri.org)

3.کتاب تکنولوژی فرآورده های غلات نوشته رسول پایان

 

شما می توانید ادامه این مقاله را در عناوین مطالب وبلاگ (آرشیو) مشاهده کنید :

نسخه قابل چاپ           

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۷ساعت 22:4  توسط علی سعادتی | 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ


دراینترنت در این وبلاگ

()" scrollamount="1" scrolldelay="1" direction="up" height="60">
تقدیم به دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین - پیشوا

علی سعادتی

پیوندهای ورزشی
آرشیو پیوندهای ورزشی
نوشته های پیشین
دی ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آرشیو موضوعی
پیوندها